ފިޔޯރީން ގައްބެއަށް ޙޫނު މަރްޙަބާއެއް
9 ގަޑިއިރު ކުރި 0 ކޮމެންޓް

ކަތަމަރާންޏެއްގައި ރާއްޖެވަށާ ދަތުރުކުރަމުންދާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަލީ (ގައްބެ) މިއަދު އިރުއޮއްސި 7 ޖެހިއިރު ފިޔޯރީއަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. 

... <<ތަފްޞީލް>>
 
ަގައްބެ ފިޔޯރީއަށް އައުމުން މަރުޙަބާ ކިޔަނީ