ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ
2 ދުވަސް ކުރި 0 ކޮމެންޓް

ފިޔޯރީއަކީ ގދ. އަތޮޅު ނުވަތަ ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނު ބުރިއަށް ނިސްބަތްވާ ރަށެކެވެ. އަތޮޅުގެ ދުވަސްވީ މީހުން ކިޔާ އުޅެނީ “ފިޔަވެރީ”އެވެ. ތާރީޚީ އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ފިޔޯރީއަކީ “މާ” ރަށެކެވެ. މާނައަކީ ދުވަސް... <<ތަފްޞީލް>>

 
ފިޔޯރީގެ ޚާއްސަ ސަރަހައްދެއްކަމަށްވާ ބެރޯ ކުޅި