މިއަދަކީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ކަމަށްވުމާއެކު، ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔޯރީ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނާއި، ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުން، މިއަދާއި މިރޭ ޙަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

... <<ތަފްޞީލް>>
 
މިއަދު ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔަ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން