ފަރެސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ރިބޯން ސޮސައިޓީން އިމްތިޒާމްކޮށްގެން މިހާރު ފަރެސްމާތޮޑާގައި ކުރިއަށްދާ "ފާސް ޗެލެންޖް ކަޕް" ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ފިޔޯރީ ކުޅުނު މެޗް 0-1 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

... <<ތަފްޞީލް>>
 
މެޗް ފެށުމުގެ ކުރިން ފިޔޯރީ ޓީމް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓީގެން