ކުށްވެރިކުރީމަ ނިމުނީހެއްޔެވެ؟
2 ދުވަސް ކުރި 0 ކޮމެންޓް

ވޭތުވެދިޔަ  ދެ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ މީޑިޔާގައި އެންމެ ބާރަށް ދެކެވުނު އެއްވާހަކައަކީ ވ. ރަކީދޫ މަންމައަކު އޭނާގެ ދަރިއަކަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލި ވާހަކައެވެ. އެކިފަންތިތަކުގެ އެކިއެކި މީހުން އެމީހުންނަށް ވ... <<ތަފްޞީލް>>