ކުށައްފަހު...
2 ދުވަސް ކުރި 0 ކޮމެންޓް

އަބީސަޢީދު ސަޢުދުބުނު މާލިކު ބުނު ސިނާނުލްޚިދްރީ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ. ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

... <<ތަފްޞީލް>>