ރަށެއްގެ ނަން އިވުމުން ތިބާ ވިސްނުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަރަނީ ކީކޭހެއްޔެވެ؟ ދުވަހަކުވެސް އަޑުނީވޭ ރަށެއްގެ ނަން އަޑުއިވުމުން އިހުސާސް ވަނީ ކޮންކެމެއް ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ނަމުގެ މާނަ އާއި މެދުގައެވެ.

... <<ތަފްޞީލް>>
 
ފޮޓޯ: ކައުންސިލް ރައީސް މުޙައްމަދު އަޙުމަދުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ނަގާފައި