ފިޔޯރީ ފޭސް ޖަމިއްޔާއާއި، ފިޔޯރީ ޒުވާނުންނާއި ފިޔޯރީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މިހާރު ފިޔޯރީގައި ކުރިއަށްދާ އޮފީސްތަކުގެ ކުޅިވަރު މުބާރާތުގައި، މިއަދު ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓީމް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

... <<ތަފްޞީލް>>
 
މިރޭ ކުޅުނު އަންހެން ވޮލީ މެޗްގެ ޝަރަފްވެރިޔާ ކައުންސިލަރ ސައީދު މުޙައްމަދު ކުޅުންތެރިންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ