ދެމީހަކު ޕާރކެއްގައި އަރައިރުމެއްގައި ތިއްބާ އެތަނަށް ވަރަށް ރީތި ދޫންޏެއް ތިރިކޮށްލައިފިއެވެ. ދޫނި އެތަނުގައި ހުރި ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ކާން އިންދައި، އެތަނުން އެކަކު ދޫންޏަށް އިޝާރާތްކޮށްފައި ބުންޏެވެ. "ކަލެޔަށް އެނގޭތަ؟ އެއީ ބަކަށްޓެކެވެ." އަނެކަކު އަޖ... <<ތަފްޞީލް>>

 
ގޮތްދޫކުރުމަކީ ތިމާއަމިއްލައަށް ދެރަ ލިބުމެއްނޫނެވެ.